Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2024: UEL đạt hoặc tiệm cận đến các chỉ tiêu cốt lõi trong cả năm

Với các chỉ tiêu như tỷ lệ giảng viên có trình độ Tiến sĩ, chức danh Giáo sư/Phó giáo sư, đạt chứng chỉ ngoại ngữ IELTS từ 6.5 trở lên... trong 6 tháng đầu năm, Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM (UEL) đã đạt từ 91 - 96,6% so với mục tiêu cả năm 2024.